Useita sääntöjä, joita on noudatettava muovin muovausmuotin suunnittelussa

Hei, tule tutustumaan tuotteisiimme!

Kiinan valmistavan teollisuuden jatkuvan parantamisen myötä teollisuuden kehityksellä on yhä enemmän toimintoja muovituotteissa.Tuotteiden mitoituksia, teknisiä tietoja ja toleransseja koskevat tiukat määräykset.Muovin muovausmuotin suunnittelun tarkoituksena on saada muovimuotin valmistus.Tärkeänä osana laatua suunnittelijoiden tulee suunnitella huolellisesti muotin koko ja tekniset tiedot sekä ottaa huomioon suunnittelu- ja valmistusprosessissa mahdollisesti ilmenevät ongelmat sekä harkita kattavasti suunnittelusuunnitelmaa suunnittelun onnistumisasteen parantamiseksi. .

Siksi muotin suunnittelutason parantamisella on suuri merkitys muoviteollisuuden kehitykselle.Muovimuotisuunnittelijana on välttämätöntä aktiivisesti tutkia uusia suunnittelukonsepteja ja -menetelmiä, analysoida huolellisesti havaittuja suunnitteluongelmia, löytää ratkaisuja ongelmien välttämiseksi.Toistuvasti, ryhdy tehokkaisiin toimenpiteisiin muotin suunnittelun tehokkuuden ja tieteellisyyden parantamiseksi, ja sitten ratkaise ongelma, parantaa suunnittelun tehokkuutta, parantaa muovituotteiden luotettavuutta, parantaa tuotteiden taloudellisia hyötyjä.

Osien, joiden koko ja muoto on erittäin tarkka, suunnittelijoiden tulee suunnitella huolellisesti ja täyttää tarkkuusvaatimukset.Suunnitteluaika ja energiankulutus ovat yleensä vähintään p42,5;kokonaiskoko on tasainen.Betonimateriaalien osuuden tulee olla kohtuullinen ja parhaalla osuudella voidaan tehokkaasti parantaa betonin läpäisemättömyyttä.Betonirakennuksissa usein nähtäviä halkeamia ovat: lämpötilahalkeamat, kutistumishalkeamat, painumahalkeamat, kutistumishalkeamat ja niin edelleen.Kesällä lämpötila on erittäin korkea.Kiinteyttäessäsi betonia ruiskuta vettä ajoissa varmistaaksesi, että pinta pysyy kosteana.

Muovausmuotin suunnittelussa kohdatut pääongelmat eivät riitä saamaan suunnittelijoita poikkeamaan vakiomallista.Muotin suunnitteluprosessissa muottisuunnittelijoilla ei ole tiukkoja prosessisääntöjä ja selkeitä määräyksiä muottien suunnittelulle ja valmistukselle.Siksi joidenkin suunnittelijoiden suunnittelutasoa ei mitata yhtenäisellä standardilla.Muovituotteiden käytön lisääntyessä myös eri tilanteissa käytettävien muovituotteiden tarkkuusvaatimukset ovat erilaisia.